Košík je prázdný
  • Úvodem
  • »
  • Blog
  • »
  • Jak připravit základy pod pergolu či altán?

Jak připravit základy pod pergolu či altán?

Vloženo: 17. 06. 2019


Pokud si i vy chcete v létě posedět pod pergolou či altánem na zahradě, je třeba vše pořádně naplánovat. Stavba pergoly trvá podle její velikosti a typu konstrukce jeden až tři týdny. Je třeba prostor správně zaměřit a vybudovat pořádné základy. Jak na to?

Prostor pro zahradní pergoly a altány je třeba správně vytyčit. Zaměřit ho na hloubení základů a zatloukání základových patek. Jen tak si pak můžeme v pohodě užít letní grilování. Podkladem pro zaměření je výkresová dokumentace. Nejprve si určíme rohové body pro nosné stojiny. Zde do země zatlučeme dřevěné kolíky nebo ocelové tyče. Na ty v rozích upevníme a napneme šňůru. Pak vytyčíme zbytek stojin, které budou mít osu v místě protnutém šňůrou. Po vytyčení zkontrolujeme přeměřením úhlopříček půdorysu pergoly kolmost všech stran. Pro základ pergoly se používá:

- patka na základovou betonovou desku

- patka na původní terén či na dlažbu

- zemní vruty

 Jak připravit základy pod pergolu či altán?

Patka na základovou betonovou desku

Zhotovení betonové základové patky je sice pracnější a zdlouhavější, vytvoří však pevný základ pro masivní konstrukce z větších dřevěných profilů. Při stavbě betonové patky je třeba vyhloubit základovou rýhu, do které se bude odlévat betonová patka. Často základová patka vyčnívá nad úroveň přilehlého terénu, proto je třeba zhotovit bednění, nebo aplikovat beton do stavební rýhy.

Bednění na základovou patku

Bednění lze vytvořit z dřevěných desek, které sbijeme hřebíky, nebo sešroubujete vruty do požadovaného tvaru a umístíte ho do vyhloubené díry. Musíme jej správně výškově osadit a srovnat do roviny. Standardní velikost betonové patky je 30 x 30 až 40 x 40 cm. Hloubka založení betonové patky musí být v nezámrzné hloubce, tedy v 800 mm pod úrovní terénu. Můžeme použít i betonové ztracené bednění, ze kterého v rýze vyskládáme sloupek, který vybetonujeme betonem. Použít můžeme i plastového kanalizačního KG trubky, které je k dostání ve velikosti od 100 do 500 mm.

Vyrovnání základových patek a beton na základovou patku

Před betonáží bednění srovnáme, aby byly hrany základu v rovině a kotevní patka stojiny byla v těžišti základu. Základ i základové patky musí být ve stejné výšce. Pro měření použijeme nivelační přístroj nebo vodováhu. Po odlití kropíme beton vodou, aby nevznikaly trhliny. Je třeba dodržet správný poměr složek betonu dle návodu. Po vyzrání betonu bednění odstraníme.

Jak připravit základy pod pergolu či altán

Kotevní ocelové patky

Do základové konstrukce upevníme kotevní ocelový profil neboli kotevní patku. Existují kotevní patky určené k přímému usazení do čerstvého betonu a na pevný podklad. Při osazování kotevních patek je třeba kontrolovat svislost ve všech směrech, souběžnost, pravoúhlost a správnou výšku. K dostání jsou kotevní patky pro uchycení stojiny i vodorovných prvků. Nabízíme i návod na to, jak postavit domek ve svahu.

Základová deska a pasy pro základovou kotvu

Na základovou desku a pasy jsou vhodné základové kotvy BV/KP 12 - 63/120 x100. Výška se odvíjí od konečné úpravy povrchu. Železobetoná deska má mít 100 mm, používá se beton C 16/20 a síť KARI 100x100x5. Na to přijde hutněná vrstva štěrku 200 mm - 32/64 a betonový základ C 16/20 a hutněná vrstva štěrku 100 mm - 32/64 k původnímu terénu.

Základové patky a zámková dlažba nebo původní terén

Na zámkovou dlažbu nebo původní terén jsou vhodné stavitelné patky BV/P 14 - 07/120x100. Používá se betonový základ C 16/20 a hutněná vrstva štěrku 100 mm - 32/64 k původnímu terénu.

Zemní vruty KRINNER

Úspěšná montáž vrutů může proběhnout jen v dobře prostupném podloží minimálně do hloubky 60 cm. Používáme vruty o délce 65 cm. Musí se jednat o rostlý terén a podloží musí být stabilní. Je třeba provést zkušební vrty vrtákem o délce minimálně 60 cm. Pokud si nejste jisti skladbou terénu, je vhodné oslovit geologa a skutečnost si ověřit. Nabízíme také dokumenty ke stažení pro stavební připravenost a základy.

Pořiďte si pergolu na zahradu

Na objednávku
44.891,00 Kč s DPH
35.245,00 Kč bez DPH
42.646,45 Kč s DPH
SLEVA 5.00%

Zahradní pergola o vnitřních rozměrech 450 x 470 cm. Robustní a stabilní konstrukce vystužena rozpěrami. Stojky a pozednice 115 x 115 mm, krokve se sklonem 10°.

Na objednávku
28.072,00 Kč s DPH
20.880,00 Kč bez DPH
25.264,80 Kč s DPH
SLEVA 10.00%

Zahradní pergola o vnitřních rozměrech 400 x 370 cm. Robustní a stabilní konstrukce vystužena rozpěrami. Stojky a pozednice 115 x 115 mm, krokve se sklonem 10°.

Na objednávku
14.762,00 Kč s DPH
11.590,00 Kč bez DPH
14.023,90 Kč s DPH
SLEVA 5.00%

Zahradní pergola o vnitřních rozměrech 300 x 270 cm, určena k montáži ke zdi domu. Stojky a pozednice 115 x 115 mm, krokve se sklonem 10°. Robustní a stabilní konstrukce.


Další články:

Zpět
Facebook Domky Delta YouTube