Košík je prázdný
  • Úvodem
  • »
  • Výhody srubových dřevostaveb

Výhody srubových dřevostaveb

Obsah - rychlá navigace:

Vlastnosti dřeva

Izolační vlastnosti

Hořlavost


 

Pokud uvažujete o pořízení rekreační chaty, je určitě dobré uvažovat o srubové dřevostavbě. Tato technologie pochází ze severní Evropy a z Kanady. V Čechách tuto konstrukci známe z roubenek, kde rohový spoj není srubový, ale rybinový. Tudíž je tato technologie několika staletími prověřená. Srubové dřevostavby jsou navíc zdravým způsobem bydlení, vhodné pro alergiky a astmatiky.

 

Dřevostavby - materiál:

 

Smrkové dřevo je měkké, ale poměrně houževnaté, pevné a pružné. Má dobré vlastnosti pro opracování. Díky technologickému vývoji se dnes používá dřevo vysušené, speciálně nařezané. Tudíž již nedochází k podstatnému sesychání a sesedání dřevostavby tak, jak tomu je u firem, které nejsou patřičně technologicky vybaveny anebo z jiného důvodu používají dřevo mokré (u srubu vyrobeného z mokrého/čerstvého dřeva může dojít k následnému sesednutí stavby až o 30 cm!). Vše je pak připraveno v dílně a u zákazníka se dřevostavba již pouze montuje. Tímto způsobem vyrobený a postavený srub je možné ihned obývat, jeho vlastnosti (zejména tepelně izolační) jsou ihned od začátku výborné.  Jelikož se jedná o suchý způsob výstavby, lze montáž provádět v jakémkoliv ročním období a je velmi rychlá. Srubová dřevostavba je velice lehká a zároveň pevná. Její životnost, za předpokladu správné údržby a dodržení technologie výroby a výstavby, je v řádu několika staletí.

 

Dřevostavby - izolační vlastnosti - nízké ceny za vytápění:

 

Dřevo má nízkou tepelnou setrvačnost, má výborné tepelně izolační vlastnosti. Při použití srubové konstrukce ušetříte cca 30% nákladů na vytápění v porovnání se zděnou nebo betonovou konstrukcí. Buňková struktura dřeva shromažďuje teplo a proto je srubová dřevostavba špatným vodičem tepla, ale výborným izolantem. Jde o to, že po zapnutí otopné soustavy se srubová stěna dřevostavby rychle povrchově ohřeje (místnost se rychle vytopí) a teprve časem se teplo nakumuluje do celé síly stěny. Tento proces funguje i opačně, takže po vypnutí otopné soustavy dřevostavba vychládá pozvolně. Vše samozřejmě funguje za předpokladu, že srubová konstrukce dřevostavby má dostatečný tepelný odpor. Toho dosáhnete buď použitím stěny o tloušťce cca 25 cm, nebo zateplením stěn, což je mnohem ekonomičtější. Proto pro udržení dlouhodobé tepelné pohody používáme přírodní čedičové izolace, které umožňují „ dýchání“ dřeva a zamezí úniku tepla.

Výborné tepelně izolační vlastnosti dřeva platí pouze pro dřevo suché. S rostoucí vlhkostí dřeva se izolační vlastnosti zhoršují. Též je vhodnější konstrukce srubu z hranolů na pero/drážku, kdy je zajištěna stejná tloušťka stěny po celém obvodu a systém pero/drážky zajistí nepropustnost stěn v místech styku dvou na sobě ležících hranolů. U srubů z kulatiny se pak musí používat silnější profil, poněvadž tloušťka stěny je v místě styku dvou prvků mnohem menší.

 

Dřevo též svými přirozenými vlastnostmi dobře udržuje vlhkost vzduchu uvnitř dřevostavby. Je schopno přijmout nadbytečnou vlhkost anebo ji naopak uvolnit.

  

Dřevostavby - požární odolnost:

 

Požární odolnost srubové dřevostavby je velmi dobrá v porovnání s např. ocelovými konstrukcemi (stropní nosníky). Dřevo je samozřejmě hořlavé, dřevěná konstrukce si však zachovává dobrou pevnost po dlouhou dobu hoření. Je to způsobeno tím, že při hoření dřevostavby dojde k zuhelnatění jejího povrchu, tím se vytvoří izolační vrstva a hoření je pak zpomaleno.

Facebook Domky Delta YouTube