» » Zahradní domek u sousedova plotu? Jak daleko stavět?

Zahradní domek u sousedova plotu? Jak daleko stavět?

Vloženo: 12. 04. 2019


Nad odstupovými vzdálenostmi se musí majitelé zamýšlet již během výběru pozemku. Vyhláška stanovuje podmínky umístění staveb na pozemku jak z pohledu architektonického, tak i z pohledu urbanistického, hygienického, z pohledu bezpečnosti, ale i požární a civilní ochrany.

Zahradní chatka

Vzdálenost stavby od hranice sousedova pozemku

Podle § 1019 v sousedských vztazích vzniká nárok, kdy musí váš soused upravit svou stavbu tak, aby vám na váš pozemek nepadal sníh a nestékala voda. Daný paragraf lze uplatnit například v případě, kdy má soused rozbitý okap. Pokud soused v tomto případě okap neopraví a vznikne škoda, vzniká nárok na odškodnění. Paragraf se ale nevztahuje na situace, kdy voda stéká zcela přirozeným způsobem a soused to nijak nemůže ovlivnit.

Vzdálenost stavby zahradního domku s menší zastavěnou plochou

Vzdálenost mezi rodinnými domy musí být minimálně 7 m, které by si mezi sebe měli sousedi rozdělit, tedy každý 3,5 m. Ve zvláště stísněných podmínkách jsou to 4 m. Vzdálenost domů a domků od společných hranic sousedících pozemků je stanovená na 2 m. Odstupová vzdálenostech stavby zahradního domku s menší zastavěnou plochou 25 m² tak činí 2 m od plotu. Sem bude spadat zahradní domek nebo bouda na nářadí.

zahradní bouda na nářadí

Výjimka potvrzující pravidlo

Nařízení pamatuje na situace, kdy se domy nacházejí ve velmi stísněných podmínkách. Zda je to i váš případ rozhodnou úředníci stavebního úřadu. Je také třeba zjistit, zda se na vaši stavbu vztahuje nutnost mít stavební povolení. Pokud je rozhodnuto ve váš prospěch, dojde ke snížení hranice, ale v žádné z protilehlých stěn stavby nesmí být žádná okna obytných místností. Ojediněle mají majitelé dle vyhlášky možnost situovat stavbu na hranici pozemku z důvodu tzv. zachování hodnoty zástavby. Budovy nesmí mít na stěně kopírující hranici žádné stavební otvory, tedy okna či větrací průduchy. Musí být zamezeno i spádu dešťové vody a sněhu na sousedův pozemek.

Jak získat souhlas souseda se stavbou

Sousedovi můžete zaslat doporučený dopis se základními informacemi o záměru stavby, situační mapku či půdorys. Většina stavebních úřadů akceptuje i doložení kopie dopisu s poštovní dodejkou. Postačí vám i písemný souhlas souseda se stavbou s podpisem a datem. Prohlášení si můžete stáhnout zde nebo si jej lze vyzvednout na stavebním úřadě. Pokud dodržíte uvedené podmínky, souhlas souseda nepotřebujete, pouze jím urychlíte řízení.

nářaďový domek

Kdy stačí oznámit stavbu a kdy je třeba stavební povolení

Bez ohlášení lze stavět stavby do 25 m² a 5 m výšky. Dále sem spadají zimní zahrady s jedním nadzemním podlažím, skleníky do 40 m², zastavěné plochy do 5 m výšky, bazény do 40 m², stavební úpravy energetických vedení, vodovodů, kanalizací nebo přípojky do 50 m. Celkem se jedná o 45 staveb, které jsou uvedeny v paragrafu 103 nového stavebního zákona. Podívejte se, co je třeba si rozmyslet, než si pořídíte zahradní domek.


Další články:

Zpět