Košík je prázdný

Jak ušetřit 9% z ceny

Podmínky pro získání snížené sazby DPH:

 

Pokud si u nás objednáte dřevostavbu včetně montáže a splňujete podmínky citované v §48a, odst. 1 Zákona o DPH a §121, odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, tzn., bude-li dřevostavba příslušenstvím rodinného domu (stačí, když bude stát na pozemku, kde je umístěn rod. dům), který splňuje definici sociálního bydlení (rodinným domem pro sociální bydlení je rodinný dům, jehož celková podlahová plocha nepřesahuje 350 m2), budeme účtovat sníženou sazbu DPH. Podmínkou pro přiznání snížené sazby DPH je zakoupení dřevostavby společně s její montáží. Snížená sazba DPH platí i pro příslušenství, které si pořizujete k již postavěné stavbě (nezáleží jak staré), nebo rozestavěné stavbě, opět však musí splňovat definici sociálního bydlení. Při komplexních dodávkách dřevostaveb v "plné výbavě" (dražší krytina, terasa, přístřešek, přístavek, atd.) se jedná o výraznou úsporu finančních prostředků. Příslušenstvím rodinného domu a (popř. bytového domu) mohou být například stavby plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní a ostatní stavby, například garáže, gar. stání, pergoly. zahradní altány, kůlny, skladové prostory pro dům, atd.

 

Podmínky pro získání snížené sazby DPH ve zkratce:

 

  1. Objednávka výrobku vč. jeho montáže.
  2. Výrobek musí být příslušenstvím rod. domu (tzn., že bude stát na pozemku, který patří k rod. domu), kterého jste vlastníkem. Stačí, když máte pouze platné st. povolení.
  3. Podepsání Čestného prohlášení
  4. Snížená sazba DPH neplatí pro firmy a živnostníky, kteří výrobek objednávají „na firmu“.
Facebook Domky Delta YouTube