» Co je to krokev

Co je to krokev

Krokev je umístěná v šikmině sřechy a je součástí krovu. Mají důležitou funkci, jelikož drží střešní latě, na které se následně instaluje střešní krytina. Ve vaznicové soustavě krovů jsou krokve postaveny v příčném směru, tedy kolmo na vaznice.

Na krokve narazíte při stavbě zahradních domků či pergol.