Košík je prázdný

Sníh na střeše a jeho odklizení

Vloženo: 13. 12. 2017


Sněhové vločky vypadají étericky a mohlo by se zdát, že je sníh zdánlivě lehký, přesto ale každoročně způsobí mnoho havárií střech. Sníh dokáže promáčknout eternitové šablony, ale klidně zničí i celý krov. Nejvíce jsou ohroženy chaty a domky postavěné ze zbytků materiálu. Sníh ale může poškodit i střechy domů.

Když přijde velká sněhová nadílka

Pokud přijde hodně sněhu, přichází i spousta nehod. Dosavadní předpisy týkající se dimenzování střech s ohledem na váhu sněhu mají již delší domu mnohem přísnější normu. Norma ČSN EN 1991-1-3 rozděluje území ČR na 8 sněhových oblastí s charakteristickým zatížením sněhem od 0,7 kN/m2, což je I. stupeň až do 4 kN/m2, což je II. stupeň. A oblast VIII. už neustále avizuje Český hydrometeorologický ústav a bedlivě to sleduje. V lokalitách, kde je malá nadmořská výška někdy dosahuje hmotnost sněhu od 70 kg/m2 až 200 kg/m2. Na horách je to až 400 kg/m2. Právě k těmto hodnoty se musí vždy krovy dimenzovat. Pokud jde o staré střešní konstrukce, je vždy lepší nechat zkontrolovat a popřípadě posílit jejich vazbu.

zasněžený zahradní domek Laura

Sněhové oblasti

Své chalupy a chaty si můžete prověřit na internetové adrese www.snihnastrese.cz, kde lze zjistit, v jaké sněhové oblasti vaše stavba stojí a jakou zátěž sněhem můžete očekávat. Stavební firmy specializované na konstrukce střech vám posoudí, zda je krov střechy dostatečně dimenzován. Když si vzpomenete, co dokáže lavina, je vám asi jasné, že sníh nemá váhu peří a může být pěkně těžký. Prašan se skládá jen z 3 % sněhových vloček a další objem tvoří vzduch. Pokud je sníh slehlý a zmrzlý, dosahuje až ½ váhy vody. Velmi záleží na typu střešní krytiny a jejím sklonu. Podle toho poznáte, jak silná vrstva sněhu může ležet na střeše.

Jak jsou na tom rovné střechy

Nejvíce v ohroženější jsou rovné střechy a přechody mezi hlavní budovou se sedlovou střechou a přístavkem se střechou pultovou. Jakmile sníh částečně roztaje a pak zase zmrzne, jeho hmotnost se zvětší až na 400 kg/m2. Na takové zatížení nejsou ale většinou střechy vůbec dimenzovány. Pak může dojít k polámání střešních latí, někdy i krokví, mnohdy se zřítí i celá střešní konstrukce. Stejně tak křehce a poeticky vypadají rampouchy. Střecha s takto zmrzlým sněhem ztěžkne i o pár metráků. Máte-li chatu nebo chalupu na horách, musíte ji hlídat a občas uvést do provozu. Je třeba průběžná kontrola stavu střechy včetně odklízení sněhu ze střechy.

Chaty a chalupy v horách

Chalupáři, kteří svůj objekt zazimují, se mohou na jaře často divit. Jejich chata a chalupa se může na jaře zhroutit pod tíhou sněhu. Někdy popraskají střešní tašky a eternitové šablony pak při odtávání sněhu nezabrání proniknutí vody do půdního prostoru. Voda může částečně protéct do přízemních místností, pak se vsákne do mazaniny či jiného materiálu pod záklopem a naruší střešní konstrukci. Navlhnutí krovu vede k zahnívání dřeva a nakonec i ke zřícení. Pokud dojde k podobnému poškození je nutné to co nejdříve nechat opravit. Pokud jsou navíc krokve poškozeny hnilobou nebo dřevokazným hmyzem, např. larvami tesaříků, může být oprava časově i finančně náročná.

sníh na střeše

Sundávání okapů a odklízení sněhu ze střechy

Pokud při zazimování nesundáte okapy, možná to za vás udělá hmotnost sněhu. Okapy s napadaným listím se ucpou, voda neodtéká, zmrzne a metr okapu váží i 15 až 18 kg. Háky se mohou ohnout nebo vytrhnout z krokví, zdeformovat a porušit vzájemné spoje. Střechy na horách mívají menší vrcholový úhel a sníh se na nich neudrží. Střechy s tupými úhly a rovné je pak třeba od sněhu čistit. Pokud jde o odstraňování sněhu ze střechy, mnohem odolnější je dvouvrstvá povlaková izolace jednoplášťové střechy navíc z plnoplošně natavených asfaltových pásů o síle 8 mm. Volně položená a mechanicky přikotvená vodotěsná izolace z hydroizolační fólie o síle 1,2 až 1,5 mm moc nevyhovuje. Z asfaltové krytiny není odklízení sněhu často možné, krytina nebývá pochozí. Řešením je montáž sněhových zachytávačů po celé ploše střechy zaručující pomalé odtávání sněhu.

Ploché střechy a úklid sněhu

Někdy jsou ploché plechové střechy pochozí, v zimě dost kloužou. Pokud je na nich položena bitumenová krytina ze svařovaných asfaltovaných fólií, při odstraňování sněhu ji můžete poškodit. Sníh pouze šetrně odmetejte kartáčem na násadě, odhrnujte hrablem ze dřeva nebo s břitem z gumy nebo z umělé hmoty. Neodškrabujte zmrzlý sníh násilím. Méně dimenzované střechy z trapézového plechu nebo z polykarbonátových desek pravidelně odklízejte, nesmí být nikdy zatížené, a to ani na okrajích střechy. Pokud střecha sousedí s přístavkem, neházejte na jeho střechu sníh, protože by se mohla poškodit zkřehlá vodotěsná izolace a přetížená střecha by se mohla zřítit.

 


Další články:

Zpět
Facebook Domky Delta YouTube