Košík je prázdný
  • Úvodem
  • »
  • Blog
  • »
  • Protipožární nátěry dřevostaveb: Bezpečnost a ochrana

Protipožární nátěry dřevostaveb: Bezpečnost a ochrana

Vloženo: 14. 12. 2023


Jedním z důvodů, proč se lidé obávají koupě zahradního domku, může být omezená odolnost dřeva vůči ohni ve srovnání s cihlami nebo kamenem. Jedním z těchto možných opatření jsou protipožární nátěry, které poskytují ochranu dřevěných konstrukcí před nebezpečím požáru. V tomto článku se podíváme na to, co jsou protipožární nátěry, jak fungují a jak přispívají k celkové bezpečnosti dřevostaveb.

Protipožární nátěry v historii

Historie protipožárních nátěrů sahá již do minulosti, kdy lidé začali hledat způsoby, jak chránit své stavby před ničivými požáry. Přestože moderní protipožární technologie jsou relativně nové, některé historické postupy byly v podstatě předchůdci dnešních protipožárních nátěrů. 

Pro impregnaci dřeva se používaly různé druhy nátěrů, které měly dřevostavby ochránit. Už v antice byla dřeva impregnována ponořením do roztoků soli nebo mořské vody, dále to byly nátěry vápnem, hlínou, nebo hliněnou mazaninou. Řecká kultura pro ochranu svých staveb před ohněm využívala roztoky vápna, a později i vodní sklo. Vikingové dřevěné stavby potíraly včelím voskem smíchaným s pískem. Později se začalo dřevo natírat většinou jen vodním sklem, a tento způsob ochrany se používal nejčastěji během druhé světové války.

Co jsou to protipožární nátěry?

Dřevěné konstrukce získávají stále větší oblibu v oblasti stavebnictví díky svému ekologickému přínosu a estetickému vzhledu. Je však nutné si uvědomit, že nízká odolnost dřevěných staveb vůči ohni představuje, proč mnoho lidí stále ještě bere dřevostavby za méně odolné než například domky z cihel.  

Protipožární nátěry jsou schopny vyřešit všechny tyto problémy. Tento typ krytí nezaručuje, že zahradní domek nebo například dřevěné pergoly neshoří, ale poskytuje dostatek času na jejich uhašení, aby nedošlo k vážným poškozením celé konstrukce.

Protipožární nátěry jsou speciální druhy nátěrů, které byly vyvinuty k ochraně povrchu dřeva před požárem. Tyto nátěry mají speciální chemické složení, které vytváří ochrannou vrstvu, zvyšují odolnost dřeva vůči vznícení a šíření ohně. Mohou být aplikovány na vnější, ale i vnitřní povrchy dřevěných konstrukcí, jako jsou stěny, stropy nebo střechy.

Jaké jsou typy protipožárních nátěrů?

Existuje několik typů protipožárních nátěrů, které jsou vyvinuty s ohledem na různé potřeby a specifika ochrany před ohněm. Mezi hlavní typy patří:

- zábranové nátěry,
- intumescentní neboli zpěnitelné nátěry,
- sublimující nátěry. 

Zábranové nátěry

Zábranové nátěry jsou speciálním typem nátěrů, které slouží jako tzv. prevence, vytvoří se nehořlavá bariéra, která zabraňuje přímému přístupu plamene. To znamená, že tyto nátěry neumožňují plamenům přístup k hořlavým materiálům, právě jako je dřevo a ochraňují povrchy před vzplanutím. 

Intumescentní neboli zpěnitelné nátěry

V současné době jsou na našem trhu intumescentní neboli zpěňovatelné nátěry, které jsou velmi oblíbené a často využívané. Jejich fungování spočívá v tvorbě nehořlavé pěny, která vzniká v reakci na zvýšenou teplotu v případě požáru. Laicky řečeno, vysoká teplota způsobí chemickou reakci, pěna znásobí svůj objem, tzv. napění se, a tím zajistí to, že se oheň nezačne tak rychle šířit dál.

Uvádí se, že tyto nátěry umožňují dosáhnout až patnáctiminutové ochrany proti hoření za specifických podmínek. Důležité je však zdůraznit, že to neznamená absolutní neschopnost dřeva shořet po aplikaci těchto nátěrů. Skutečnost spočívá spíše v tom, že v případě, kdy plameny zasáhnou dřevo, poskytují tyto nátěry dostatek času na jeho uhašení, minimalizují se tak možné škody na celkové konstrukci.

Tyto intumescentní nátěry se skládají ze tří vrstev. Základní nátěr, který zajišťuje přilnavost k povrchu. Pak následuje hlavní nátěr, který chrání konstrukci při požáru - napěňuje. Poslední nátěr je vrchní nátěr, který umožňuje barevné rozlišení. 

Sublimující nátěry

Sublimující nátěry jsou kombinací obojího výše uvedeného. Tyto nátěry jsou velmi drahé, a v domácnosti se nevyužívají. Jejich uplatnění můžete najít například u průmyslových konstrukcí nebo v těžko přístupných místech.  

Klíčové kroky pro úspěšnou aplikaci protipožárního nátěru

Pamatujte, že bez ohledu na to, který protipožární nátěr na dřevo si zvolíte z nabídky na trhu, je klíčové zajistit optimální účinnost jeho ochranné funkce při požáru prostřednictvím správné přípravy podkladu. 

Jak by měl nátěr zahradního domku či jiné dřevěné konstrukce vypadat? Aby byl protipožární nátěr účinný, je důležité dodržovat několik klíčových kroků při jeho výběru až po aplikaci. 

1. Výběr správného typu nátěru

Aktuálně existuje na trhu velké množství různých druhů protipožárních nátěrů s různými vlastnostmi. Vyberte ten, který odpovídá specifikacím projektu a materiálům, které budou chráněny. 

2. Správná příprava povrchu

Před aplikací nátěru je důležité zajistit, aby byl povrch materiálu čistý, suchý a zbavený jakýchkoliv nečistot, mastnoty nebo překážek, které by mohly ovlivnit přilnavost nátěru. Dále nesmí být dřevo natřeno žádným přípravkem, to znamená žádným olejovým ani syntetickým nátěrem, nebo lazurou či lakem. Výjimku tvoří, pouze vodní neboli lihové roztoky proti dřevokaznému hmyzu nebo výskytu plísní. 

3. Aplikace v souladu s pokyny výrobce

Každý protipožární nátěr má své specifické pokyny pro aplikaci. Důkladně prostudujte a dodržujte pokyny výrobce ohledně technologických postupů, správné teploty, techniky aplikace, počtu vrstev, doby zasychání a dalších doporučení výrobce.

4. Používání certifikovaných produktů

Ujistěte se, že používáte certifikovaný protipožární nátěr, který splňuje všechny důležité, i ty bezpečnostní normy. Certifikace může také poskytnout jistotu ohledně účinnosti nátěru.

5. Pravidelná údržba

Aplikace protipožárního nátěru může vyžadovat pravidelnou údržbu. Sledujte stav nátěru a pokud zaznamenáte poškození nebo opotřebení, proveďte opravy nebo obnovu podle potřeby.

6. Profesionální aplikace

Úplně v nejlepším případě by aplikaci protipožárního nátěru měl provádět profesionální odborník, který má zkušenosti s konkrétním typem nátěru a ví, jak zajistit optimální účinnost.

Dodržování těchto kroků vám pomůže zabezpečit, že protipožární nátěr bude účinný a poskytne potřebnou ochranu vaší dřevostavbě.


Další články:

Zpět
Facebook Domky Delta YouTube