» Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Osobní data, která uvede objednavatel v objednávce slouží pouze ke správnému uskutečnění a plnění objednávky.

 

Osobní data jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů  a nebudou poskytnuta třetí osobě ani použita pro komerční nabídku nesouvisející s internetovým obchodem www.domky-delta.cz bez souhlasu nositelů těchto dat. Výjimku představují externí dopravci a montážní firmy, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení nebo smontování zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

 

Data mohou být použita pouze pro sdělování obchodních nabídek společnosti DELTA Svratka s.r.o.. Požadavek zákazníka na nezasílání těchto informací bude respektován. Veškerá uložená osobní data Kupujícího lze na telefonické nebo emailové vyžádání smazat z databáze. Kupující dává souhlas se shromažďováním a používáním osobních dat. S těmito údaji je zacházeno výhradně dle zákonem stanovených postupů, jak je uvedeno výše.